Úvodem

Vítejte na webu občanského sdružení Lacrima, které bylo založeno v roce 2006 za účelem mapování historie a podpory péče o památky na území bývalého stárkovského panství (dnes okres Náchod). Nesdílíme názory podle kterých jsou historické pamtáky jen mrtvými, nepotřebnými a prostředky polykajícími svědky minulosti. Naopak jsme přesvědčeni o tom, že jsou-li rozumně využívány, mohou být i dnes použitelné a velmi prospěšné v různých oborech lidských aktivit. Věřime také, že základem kvalitní a dlouhodobě udržitelné památkové péče je soukromé vlastnictví a z něj vyplývající zodpovědný přístup majitelů. Jedním z cílů našeho sdružení je proto i inofrmační, administrativní, finanční a věcná podpora majitelů a provozovatelů památek v našem regionu.

Prvním větším projektem, který v současné době představuje výraznou část činnosti našeho sdružení je oprava areálu stárkovské fary, jejímž cílem je vytvořit základnu pro další aktivity sdružení jakož i určitou „laboratoř“  k ověřování technických i hospodářských konceptů využívání památkových objektů a zajištění finančních prostředků pro činnost sdružení.