Heverování

Jedním z hlavních problémů fary je výrazná deformace nosnýchkonstrukcí na jihozápadní straně (do dvora). Způsobena je zejména tím, že základy na této straně jsou tvořeny pouze několika vrstvami pískovcových kamenů, pouze tu a tam spojených symbolickým množstvím něčeho, co snad dříve mohla být i malta. Výrazně k této deformaci přispěly i nevhodné terénní úpravy dvora, kdy veškerá voda z tajícího sněhu a dešťů stékala volněaž k základům. Postupem času pak došlo k výraznému prohnutí spodních trámů na stěně otočené do dvora a vlivem vlhkosti pak i k deformacím trámů na straně otočené ke konírně. Protože opačné zdi fary jsou založeny poměrně pevně, měly tyto poklesy na jedné straně za následek i deformaci krovů, kde došlo dokonce k vyskočení krokví ze zámků na vazebních trámech. (Toto bylo provisorně opraveno nejspíše ještě v 19. století pomocí dřevěných příložek).

Read more: Heverování

Video - Brigáda duben 2008

 

V dubnu jsme uspořádali třídenní brigádu, při které jsme měli dva hlavní úkoly. Jednak opravu podlahy v jídelně na faře a za druhé zhotovení definitivní střešní krytiny na střeše sklípku, kterou jsme dali dohromady před rokem.

Read more: Video - Brigáda duben 2008

Video - Brigáda srpen 2007

Jeden z prvních videozáznamů brigád ve Stárkově. V červenci a srpnu 2007 jsme na kromě členů na faře zaměstnali i několik studentů na placených letních brigádách. Hlavní náplní jejich práce byly úpravy terénu na horní zahradě, vodoinstalace a celkové zprovoznění koupelny na faře apod.

Read more: Video - Brigáda srpen 2007