Prosinec - HOTOVO

Zpráva na kterou jsme všichni čekali: Je hotovo. 9. prosince byla ukončena oprava střechy a roubení druhého nadzemního patra.

 Sice docela na poslední chvíli a v případě posledního kousku střechy už doslova mezi padajícími sněhovými vločkami, ale přece jen se podařilo dokončit největší díl oprav budovy stárkovské fary. V několika etapách od letošního června se nám, tedy hlavně našim dodavatelům z Dřevozpracujícího družsta v Krňovicích, podařilo opravit kompletní střechu a roubené konstrukce druhého nadzemního patra. I když jsme zatím z finančních důvodů odložili montáž finální šindelové krytiny, znamená to, že do fary nyní poprvé po několika desítkách let vůbec nezatéká a my se můžeme pustit do finálních úprav interierů.

Během zimy bude tedy hotová hrubá stavba ještě větrat, aby se zlikvidovaly případné zbytky dřevokazných organismů ve starších částech konstrukce a na jaře začneme opravami interierů. S ohledem na to, jak se v roubení střídají staré a nové prvky a také s ohledem na deformace konstrukcí nebude bohuže možno nechat vnitřní dřevěné plochy přiznané a interierové zdi budou tedy opatřeny hliněnou omítkou, která ostatně na většině z nich byla už před opravou. Na rozdíl od letošního roku budeme většinu těchto prací provádět vlastními silami, takže oceníme případné dobrovolníky na různé brigády. Cílem je zprovoznění alespoň poloviny budovy do srpnové orientační soutěže a uspořádání alespoň dvou připravovaných kursů pro softwarové vývojáře v rámci naší ekonomické činnosti.

Na závěr samořejmě pár fotografií, pořízených v rychlosti na místě. Kompletní fotodokumentaci oprav sestavíme a zveřejníme do konce roku.