Podzim 2012

V říjnu 2012 se nám podařilo dotáhnout do konce přidělení dotace z Havarijního programu Ministerstva kultury a ve druhém listopadovém týdnu jsme tedy mohli začít s poslední fází opravy střechy.

Po dohodě s dodavatelem (DZD Krňovice) jsme se rozhodli, že zhotovení finální šindelové krytiny odložíme minimálně o jeden rok. Letos se soustředíme na dokončení prkenného bednění střechy a během zimy a příštího roku bychom rádi dokončili další část interierů budovy tak, aby ji bylo možno ve větší míře používat při našich akcích. Dřevěná šindelová střecha je sice záležitost památkově relevantní a pěkná, ale fara nemůže pohlcovat většinu našich prostředků věčně a na věci zbytné si musí nejprve vydělat.

Ke 13. listopadu je tak v podstatě hotová celá část střechy fary na straně u kostela (do dvora). Následovat bude strana, obrácená k náměstí a oprava bude zakončena na kratší straně u přijezdové cesty. Počasí i přepověď nám zatím přejí, vypadá to, že listopad by měl být docela suchý a tak jediným větším problémem je manipulace s lepenkovou střešní krytinou, která má přece jen raději teploty o něco vyšší, než současných ca 8 °C.

Během listopadu a prosince počítáme ještě s několika menšími brigádami pro zazimování celého areálu (dotažení oprav oken, utěsnění otevřených otvorů, příprava palivového dříví atd.) Případní dobrovolníci se mohou hlásit u JJ nebo p. jednatele.