Léto 2012

Za námi je další léto, naplněné prací do té míry, že jsme zcela zanedbali update našeho webu. Nyní se to tedy pokusíme nahradit krátkým shrnutím.

 

Začátkem července se nám podařilo dokončit opravy horní části střechy, včetně nových vikýřků, které jsme obnovili podle původních dobových fotografií. Poté jsme byli donuceni opravy přerušit z finanční důvodů, protože památkáři slíbení příspěvek z Havarijního programu se nepdařilo včas řádně vypapírovat a k tomu jsme měli ještě nějaké výpadky v příjmech. Koncem prázdnin se ale snad podařilo tyto problémy vyřešit a doufáme, že během září bude možno dokončit opravu zbývající části a dostat tak faru pod střechu.

 

Jako obvykle v létě jsme i letos zaměstnali pár studentů ze Stárkova na brigádách. Hlavní náplní jejich činnosti byly opravy oken na faře a odstraňování staré mazaniny mezi trámy roubení. Do konce září plánujeme ještě dokončit zasklení všech poškozených oken a kompletní uzavření tak, aby do fary nemohla téci voda. Vymazávku mezi trámy budeme dokončovat až příští rok - stavba tak zůstane přes zimu otevřená a opravdu dobře provětrávaná. Naši brigádníci ze severní Moravy se už tradičně zhostili náročnějších prací jako například instalace nového osvětlení dvora, vylepšení elektroinstalace v dílnách v konírně či zhotovení oken ve štítu konírny. 

 

Pomalu se začíná rozjíždět i výroba hardwaru v rámci ekonomické činnosti našeho sdružení. Během léta jsme prodali prvních pár desítek bezdrátových sensorů pro měření teploty a první zákazníky si našly i elektronické terče pro sportovní střelbu. Do konce roku budou tyto aktivity převedeny do nově zakládané firmy, ve které budou mít kromě našeho sdružení podíl i někteří spolupracovníci, kteří se na vývoji hardwaru významně podílejí.

 

Stranou nezůstalo ani naše technické vybavení - v červenci jsme nahradili prozatímní metalické vedení počítačové sítě mezi farou a garáží vedením optickým. Díky našim zahraničním příznivcům jsme mohli provést i upgrade síťových switchů a instalaci nového routeru. Středního upgrade se dočkala i naše CNC frézka - po několikerém selhání ovládacího běžného PC uprostřed práce jsme ho nahradili malým průmyslovým počítačem v kombinaci s hardwarovým inerpolátorem. Ačkoli to znamenalo předrátování poloviny stroje a naučení se zacházení s novým softwarem, výsledky jsou výborné - zejména plynulejší a rychlejší obrábění.