Květen 2012 - opravy fary

Od prvního květnového týdne se pilně pracuje na opravách střechy a roubení prvního patra fary.

Práci provádějí opět pánové z krňovického Dřevozpracujícího družstva, kteří už loni úspěšně ukončili opravy roubení v přízemí. Tentokrát je rozsah prací podstatně větší a zahrnuje opravu celého krovu, zhotovení krytiny a početné výměny roubených prvků prvního patra.

Ačkoli původně byla oprava střechy rozplánována do tří samostatných etap, nakonec budeme schopni provést ji jako jednu souvislou akci a dopadne-li vše dobře, bude koncem června hrubá oprava stárkovské fary dokončena. Střecha bude prozatím pokryta lepenkovými pásy a až si to naše sdružení bude moci dovolit, dostane historicky doloženou krytinu šindelovou.

K šestnáctému květnu je hotová největší souvislá výměna roubení na severozápadní straně fary (stěna dlouhodobě uzavřené místnosti, napadená dřevokaznou houbou) a některé drobnější výměny stropních trámů. Na pile v Bělči už jsou připraveny ozdobné římsy, které budou na část fary namontovány pravděpodobně příští týden.