Březen 2012

Na konci prvního čtvrtletí jsme připravili malé shrnutí toho, co se od začátku roku událo:

Začátkem února jsme konečně zkolaudovali konírnu. Celý proces byl podstatně jednodušší, než jsme se obávali a největší problém nakonec představoval jeden chybějící papír od hasicího přístroje, byť tento byl zakoupen jen asi dva týdny před kolaudací. Jinak vše proběhlo hladce, mj. i proto, že mnoho dříve povolených stavebních úprav jsme nakonec neprovedli (šlo hlavně o nová okna v severovýchodním štítu konírny a vnitřní dveře z chodbičky do garáže.

 

Jak už jsme informovali v jednom z předchozích příspěvků na blogu, pokračujeme v přípravách na letošní velké opravy budovy fary. Momentálně máme zajištěné veškeré potřebné bumážky a řešíme hlavně organisaci oprav. Zatím to vypadá na celkově tři etapy, přičemž první by měla začít ještě před koncem dubna a poslední skončit nejpozději v polovině října. Půjde-li vše dobře, bude fara koncem roku hotová po stavební stránce a doufáme, že i s interiery si částečně poradíme tak, abychom mohli budovu začít plně využívat. Na přelomu března a dubna jsme odlehčili našemu bankovnímu účtu o dalších skoro 200 tisíc korun a obě hromady, jedna u fary, druhá na bělečské pile, opět o něco povyrostly. Přímo ve Stárkově pak p. Bárta a pomocníci pokračují ve vyklízení podlahy a nashromážděného neřádstva z půdy tak, aby koncem dubna bylo možno zahájit práce. p. Šlechta mezitím zajišťuje vše potřebné pro likvidaci a odvoz staré střešní krytiny. A aby náhodou nebyl areál moc prázdný, pan Pagač a jeho firma dokončují už na podzim zahájenou opravdu zděného přístavku u fary. Už na dalším střeleckém dnu se tedy můžeme těšit na civilisované toalety s osvětlením, dlážděnou podlahou a umyvadly přímo v místě.

Všechny uvedené věci je pochopitelně nutno platit a tak nezahálíme ani ve výdělečné ekonomické činnosti. Po velkých průtazích se nám podařilo konečně dořešit mechanické provedení elektronických terčů. První vzorky jsou na cestě k testerům a recensentům, kompletní trať pro disciplinu HFT bude k vidění na střeleckém dni, který připravujeme společně se spřáteleným stárkovským ostrostřeleckým spolkem. Kromě toho pomalu nabíhá malosériová výroba bezdrátových teplotních čidel a podobných systémů, které jsme vyvinuli pro firmy, zabývající se instalacemi tzv. „chytrých domů“. Pro účely testování terčů a chlazení při CNC obrábění jsme v rámci ekonomické činnosti zakoupili kvalitní kompresor, který budeme provozovat společně s místní ZŠ, která je schopna poskytnout kvalitnější prostory pro jeho umístění a zejména použitelnou elektrickou přípojku.

Last but not least, opět jsme se přiznávali k daním, konkrétně tedy hlavně dani z příjmů. Při pohledu na výsledovku to vypadá, že jsme si velmi pohoršili (zisk před zdaněním padl z ca 800 tisíc na něco málo přes 200 tisíc). Naštěstí to není  celá pravda. Je nesporným a ne moc veselkým faktem, že některé činnosti, které se nám v minulých letech dařilo pokrýt dobrovolnou prací našich členů a příznivců, jsme museli v roce 2011 zajistit pomocí placených subdodavatelů, čímž efektivita pochopitelně výrazně klesla. (Jednalo se hlavně o vývoj software.) Hlavní příčinou poklesu zisku před zdaněním jsou ale zahájené udržovací a opravné práce na budově fary. Jen dodavatelům jsme v této souvislosti zaplatili přes 750 tisíc Kč, vlivem této akce vzrostly i náklady na placené brigády. Naštěstí jsou všechny prováděné práce klasifkovány jako opravy a údržba, je je možno odečíst od základu daně z příjmů a tyto náklady tedy v současné době nemají výrazný negativní vliv na cash flow a zajištění fianncování zbylých oprav. Po ukončení oprav fary se pak dá čekat prudký růst zisku v dalších letech a poto už nyní provádíme předběžná jednání o způsobech, jak takto generovaný zisk využít v rámci hlavní činnosti - prioritou je pro nás stárkovská památková zóna.