Heverování

Jedním z hlavních problémů fary je výrazná deformace nosnýchkonstrukcí na jihozápadní straně (do dvora). Způsobena je zejména tím, že základy na této straně jsou tvořeny pouze několika vrstvami pískovcových kamenů, pouze tu a tam spojených symbolickým množstvím něčeho, co snad dříve mohla být i malta. Výrazně k této deformaci přispěly i nevhodné terénní úpravy dvora, kdy veškerá voda z tajícího sněhu a dešťů stékala volněaž k základům. Postupem času pak došlo k výraznému prohnutí spodních trámů na stěně otočené do dvora a vlivem vlhkosti pak i k deformacím trámů na straně otočené ke konírně. Protože opačné zdi fary jsou založeny poměrně pevně, měly tyto poklesy na jedné straně za následek i deformaci krovů, kde došlo dokonce k vyskočení krokví ze zámků na vazebních trámech. (Toto bylo provisorně opraveno nejspíše ještě v 19. století pomocí dřevěných příložek).

 

Bezprostředně poté, co jsme získali faru do našeho vlastnictví, jsme provedli částečnou korekci těchto zemních úpravy (snížení úrovně terénu u zdi) a odvodnění prostoru dvora drenážemi, ale bylo jasné, že důkladná oprava této části bude muset být prvním krokem při celkové opravě fary. Poté, co nám došla trpělivost s různými místními hochštaplery, kteří nám nabízeli opravu roubení za astronomické sumy, dohodli jmse se na dřevařských pracech s Dřevozpracujícím družstvem z Krňovic. Opravu základů bylo ale nutno řešit samostatně. Po krátkém hledání jsme se nakonec rozhodli, že tuto opravdu vyřešíme napůl svépomocí a napůl ve spolupráci s místní stavební firmou p. Pagače.

V principu byla oprava jednoduchá - stačí budovu vyheverovat, pod vyheverovanými zdmi odkopat nevyhovující základy a vyrobit na jejich místě postavit pořádné. V praxi to bylo o něco složitější, ale naštěstí ne o moc. K heverování jsme použili obyčejné automobilní hevery za sedm set korun kus v kombinaci s ocelovými podpěrami, které dodal náš dvorní kovář p. Valášek. Listové pružiny z vyřazeného nákladního přívěsu pak posloužily k tomu, aby nebylo nutno ve zdech dělat příliš velké otvory a přitom bylo kolem základů dost místa. Po zhotovení pomocného vnějšího výkopu jsme se mohli dát do práce. Při práci se nám sice podařilo zrušit letitou vrtačku z Tesco, ale i tak stačil k vyheverování jeden pracovní den a tři pracovní síly.

Pár obrázků z heverování najdete v této galerii: