„Povolení“ k opravám střechy

Přes určitá zdržení v komunikaci mezi zúčastněnými úřady a NPÚ se nám podařilo získat kladné stanovisko orgánu státní památkové péče k plánu oprav stárkovské fary pro rok 2012. Stavební úřad v Hronově pak obratem potvrdil naše ohlášení stavebních prací. 

Protože práce na faře mají charakter sanační a udržovací, nemuseli jsme naštěstí postoupit celé martyrium se stavebním povolením, ale postačila o něco jednodušší procedura stavebního ohlášení. Věc byla trochu zkomplikována tím, že farář římskokatlické farnosti v Hronově, který se k našim záměrům musel vyjádřit coby zástupce majitele sousedního pozemku, pobýval zrovna na dobročinné akci kdesi v Africe, ale nakonec se nám podařilo zdolat i tento problém. Oba dokumenty jsou zde:

souhlas (stavební úřad).pdf

závazné stanovisko.pdf