Výměna roubení na faře - den druhý

Další den věnovaný výměně roubení na faře. Podařilo se nám vyměnit většinu trámů v interieru a nejdelší trám na čelní stěně do dvora.

Naši místní a severomoravští brigádníci mezitím pokračovali v opravách přístavku fary a zateplování podkroví v objektu konírny.