Výměna roubení na faře - den třetí

Středa - vyměňujeme roubení na boční straně fary u garáže. O co jsou tam umístěné trámy kratší než trámy na stěně do dvora, o to větší mají průřez.

Vše naštěstí proběhlo hladce a zde je i tradiční video shrnutí celého dne: